TỔNG ĐÀI DASAN SEOUL 120
THÀNH LẬP BỞI DASAN CALL FOUNDATION

Cơ quan chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về các chính sách của thành phố dưới dạng ONE_STOP, phù hợp theo từng người dân Seoul – nơi thực hiện phương châm giao tiếp hành chính lấy người dân làm trọng tâm

Dịch vụ tư vấn qua điện thoại dành cho người nước ngoài
Tư vấn về các bất tiện, những thắc mắc trong đời sống sinh hoạt, các nghiệp vụ liên quan đến hành chính tại thành phố Seoul.