TỔNG ĐÀI DASAN SEOUL 120
THÀNH LẬP BỞI DASAN CALL FOUNDATION

Cơ quan chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chính sách thành phố dưới dạng một cửa, phù hợp với từng cá nhân của thành phố Seoul – nơi thực hiện phương châm hành chính giao tiếp lấy người dân làm trọng tâm

Dịch vụ tư vấn qua điện thoại dành cho người nước ngoài
Tư vấn về các bất tiện, nội dung thắc mắc trong cuộc sống sinh hoạt, các nghiệp vụ liên quan đến hành chính tại thành phố Seoul.